WielerVrienden Parkstad is een op 6 juni 2008 opgerichte wielertoervereniging in Parkstad Limburg. Het doel van de vereniging is het beoefenen en het bevorderen van de recreatieve wielersport in al zijn verschijningsvormen en van het toerfietsen in het bijzonder. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door toertochten, trainingen en andere evenementen op het gebied van recreatieve wielersport te organiseren.

Het bestuur bestaat uit:

Wim Hillebrand:                Voorzitter

Roger Jongen:                   Secretaris

Jo Henrich:                         Penningmeester

Adres secretariaat

Zonstraat 156
6463 AG Kerkrade
info@wielervriendenparkstad.nl

Reglementen en Statuten

Download hier